Job 9:8

NBV

8Hij spant het hemelgewelf, hij alleen, en wandelt op de hoog oprijzende zee.

SV

8Die alleen de hemelen uitbreidt, en treedt op de hoogten der zee;

KJV

8Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea.