Gerelateerd aan Job 5:18

Gerelateerd aan Job 5:18

Hosea 6:1

'Kom, laten wij teruggaan naar de HEER ! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden.
Gerelateerd aan Job 5:18

Deuteronomium 32:39

Zie het toch in: ik ben de enige, naast mij is er geen andere god. Ik laat sterven, ik geef leven, ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden is er niemand die redding bieden kan.
Gerelateerd aan Job 5:18

Jesaja 30:26

Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht wordt verzevenvoudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt de HEER de wond van zijn volk en geneest hij de striemen die het zijn toegebracht.
Gerelateerd aan Job 5:18

1 Samuel 2:6

De HEER doet sterven en doet leven, zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog.
Gerelateerd aan Job 5:18

Psalmen 147:3

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.