Open de Bijbel

Jesaja 8:5
NBV 5 De HEER zei verder nog tegen mij: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 En de HEERE sprak nog verder tot mij, zeggende:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 The LORD spake also unto me again, saying,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version