Open de Bijbel

Jesaja 8:13
NBV 13 Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Den HEERE der heirscharen, Dien zult gijlieden heiligen, en Hij zij uw vreze, en Hij zij uw verschrikking.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Sanctify the LORD of hosts himself; and let him be your fear, and let him be your dread.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version