Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Jesaja 29:16

Jullie draaien de zaken om! Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen: ‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker: ‘Hij brengt er weinig van terecht’?
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Jeremia 18:2

‘Ga naar de werkplaats van een pottenbakker, daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb.’
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Jesaja 45:9

Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is-een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt: ‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’ of: ‘Deze pot heeft niet eens oren!’
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Psalmen 100:3

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Jesaja 63:16

U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u, HEER, bent onze vader, van oudsher heet u Onze beschermer.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Psalmen 119:73

Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Psalmen 138:8

De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Jesaja 44:21

Neem deze dingen ter harte, Jakob, neem ze ter harte, Israël, want jij bent mijn dienaar. Ik heb je gevormd, je bent mijn dienaar, Israël, ik zal je niet vergeten.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Jesaja 43:7

allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Romeinen 9:20

Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: 'Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?'
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Jesaja 44:24

Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Galaten 3:26

want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Job 10:8

Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, geheel en al-en nu wilt u mij verdelgen?
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Deuteronomium 32:6

Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Galaten 3:29

En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Gerelateerd aan Jesaja 64:8

Exodus 4:22

En dan moet jij tegen de farao zeggen: "Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.