Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Hebreeën 13:15

Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken.
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Handelingen 2:39

want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Efeze 6:19

Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Kolossensen 4:3

En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit,
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Hosea 14:2

(14:3) Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: 'Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden.
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Exodus 4:11

De HEER zei: 'Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER?
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Lukas 10:5

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Lukas 2:14

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Efeze 2:14

Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Jesaja 6:7

Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Mattheüs 10:13

Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren.
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Lukas 21:15

Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Markus 16:15

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

2 Korinthe 5:20

Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.
Gerelateerd aan Jesaja 57:19

Handelingen 10:36

God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.