Open de Bijbel

Jesaja 55:9
NBV 9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version