Artikelen over Jesaja 55:4

Jesaja 55:4

Een verborgen Koninkrijk – Bijbels Panorama

“En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen
bijbelspanorama.nl