Open de Bijbel

Jesaja 52:14
NBV 14 Zoals hij velen deed huiveren- zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens-, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 As many were astonied at thee; his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version