Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Jesaja 9:20

(9:19) men bijt naar rechts, maar de honger blijft, men hapt naar links, maar raakt niet verzadigd, zelfs het vlees van hun verwanten eten zij.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Openbaring 16:6

Bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten, en bloed laat u hen drinken. Ze hebben het verdiend.'
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Ezechiel 39:7

Mijn heilige naam zal ik aan mijn volk Israël bekendmaken, ik zal mijn heilige naam niet langer laten ontwijden, en de andere volken zullen beseffen dat ik de HEER ben, heilig in Israël.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Jesaja 41:14

Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, ik zal je helpen-spreekt de HEER -,de Heilige van Israël is je bevrijder.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Jesaja 9:4

(9:3) Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Openbaring 15:3

Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: 'Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Openbaring 14:20

De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Jesaja 45:6

Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de HEER, er is geen ander
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Jesaja 43:3

Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Openbaring 17:6

Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Richteren 7:22

Terwijl de driehonderd Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet de HEER de Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera, naar Bet-Hassitta, tot aan de rivieroever bij Abel-Mechola, boven Tabbat.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Psalmen 58:10

(58:11) Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Psalmen 83:18

(83:19) Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Psalmen 9:16

(9:17) De HEER maakt zich bekend en doet recht, door zijn hand komt de goddeloze ten val. higgajon, sela
Gerelateerd aan Jesaja 49:26

Jesaja 60:16

Je zult de melk van vreemde volken drinken, je wordt gezoogd door koninklijke borsten. Dan zul je beseffen dat ik, de HEER, je redder ben, je beschermer, de Machtige van Jakob.