Gerelateerd aan Jesaja 43:1-2

Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Zacharia 13:9

Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: 'Dit is mijn volk, 'en zij zullen zeggen: 'De HEER is onze God.'
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jesaja 43:7

allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jesaja 54:4

Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jesaja 45:3

Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Openbaring 5:9

En ze zetten een nieuw lied in: i 'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jesaja 41:14

Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, ik zal je helpen-spreekt de HEER -,de Heilige van Israël is je bevrijder.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Hebreeën 8:8

Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen-spreekt de Heer-dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Psalmen 100:3

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jesaja 44:2

Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd, en die je ter zijde staat: Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, Jesurun, die ik heb uitgekozen.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jesaja 42:6

In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken,
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Genesis 32:28

(32:29) Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jesaja 43:21

Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jeremia 50:34

hun beschermer is sterk. Zijn naam is HEER van de hemelse machten! Hij zal zeker voor hun recht opkomen. Hij zal op aarde rust brengen, maar de inwoners van Babel zal hij van hun rust beroven.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Ezechiel 16:8

Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je-spreekt God, de HEER -en je werd de mijne.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Handelingen 27:25

Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Psalmen 102:18

(102:19) Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven, dan zal een herboren volk de HEER loven
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jeremia 31:3

Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.
Gerelateerd aan Jesaja 43:1

Jesaja 44:21

Neem deze dingen ter harte, Jakob, neem ze ter harte, Israël, want jij bent mijn dienaar. Ik heb je gevormd, je bent mijn dienaar, Israël, ik zal je niet vergeten.
1
2
3
4
Volgende