Jesaja 42:2-3

NBV

2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar;
3het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.

SV

2Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.
3Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.

KJV

2He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street.
3A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth.