Open de Bijbel

Jesaja 42:2
NBV 2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version