Open de Bijbel

Jesaja 40:13
NBV 13 Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Wie heeft den Geest des HEEREN bestierd, en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Who hath directed the Spirit of the LORD, or being his counsellor hath taught him?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version