Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Hebreeën 12:12

Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën,
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Job 4:3

Velen stond je bij met raad en daad en wie de moed ontzonk, heb je gesterkt.
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Handelingen 18:23

Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië en Frygië, waar hij alle leerlingen moed insprak.
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Lukas 22:32

Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Jesaja 57:14

Toen werd er gezegd: ‘Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk! Verwijder elk struikelblok.’
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Jesaja 40:1

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Job 16:5

Toch zou ik jullie moed inspreken, mijn woorden zouden mild en troostend zijn.
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Jesaja 52:1

Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein.
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Lukas 22:43

Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven.
Gerelateerd aan Jesaja 35:3

Richteren 7:11

om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval.' Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand.