Open de Bijbel

Jesaja 32:1-2
NBV1 Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht 2 zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. 2 En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. 2 And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version