Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Jesaja 32:17

Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Lukas 13:34

-Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Jesaja 26:3

De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Mattheüs 23:37

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Johannes 5:40

maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Psalmen 125:1

Een pelgrimslied. Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

2 Kronieken 16:8

Beschikten de Nubiërs en Libiërs niet ook over een enorme overmacht aan strijdwagens en ruiters? Toch heeft de HEER hen aan u uitgeleverd, omdat u in hem uw vertrouwen stelde.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

1 Kronieken 5:20

Daar de Israëlieten in hun strijd geholpen werden, vielen de Hagrieten en hun bondgenoten hun in handen. Tijdens de gevechten riepen ze God aan, en omdat ze hun vertrouwen in hem stelden, stond hij hen bij.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Jeremia 3:22

Kom terug, afvallige kinderen, ik zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen: “Hier zijn we, wij komen bij u terug, want u bent de HEER, onze God.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Hosea 14:1

(14:2) Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

2 Kronieken 32:8

hij verlaat zich op menselijke kracht, maar wij worden bijgestaan door de HEER, onze God, die voor ons strijdt.' Door deze woorden van Jechizkia, koning van Juda, voelde het leger zich gesterkt.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Jesaja 30:7

De hulp van Egypte is loos en leeg; dus noem ik het Rahab, ‘Tandeloos monster’.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Jesaja 7:4

Zeg tegen hem: “Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Hebreeën 12:25

Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Jeremia 44:16

‘Wij schenken geen gehoor aan wat u in de naam van de HEER tegen ons gezegd hebt.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Mattheüs 22:3

Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Jeremia 23:36

Spreek niet langer over een “last van de HEER”. Ieder zegt op last van mij te spreken, maar daarmee verdraaien jullie de woorden van de levende God, de HEER van de hemelse machten, jullie God.
Gerelateerd aan Jesaja 30:15

Jesaja 30:11

Verlaat de juiste weg, wijk af van het rechte spoor. Val ons niet lastig met de Heilige van Israël.’