Artikelen over Jesaja 30:15

Jesaja 30:15

Rust en stil zijn … : Frisse Wateren

De rust! Niets zou haar in onze harten moeten storen. Is Christus niet onze Herder? De goede Herder, die Zijn leven gaf voor Zijn schapen en ons onder ...
frissewateren.nl
Jesaja 30:15

Nog gezond? (5) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 5 De innerlijke instelling “... in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn ...” (Jes. 30:15). “... want de vreugde van de HEERE, ...
frissewateren.nl
Jesaja 30:15

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (II) : Frisse Wateren

Een impressie over de toestand in de evangelische wereld. Nu is punt 5-7 uit de inhoudsopgave aan de beurt. Ik merk zo weinig van God. Horen we niet deze ...
frissewateren.nl