Artikelen over Jesaja 29

Jesaja 29

Jesaja 29:1-16 (1) : Frisse Wateren

Ongeloof en oordelen Indeling van Jesaja’s profetie Jesaja’s profetie valt uiteen in twee omvangrijke profetische gedeelten en een kleiner ...
frissewateren.nl
Jesaja 29:1-24

Lezers schrijven: Het eeuwige evangelie : Frisse Wateren

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan ...
frissewateren.nl
Jesaja 29

Jesaja 29:17-24 (2) : Frisse Wateren

Geloof en zegeningen In deze tweedelige studie staan we stil bij Jesaja 29. Vorige keer hebben we de verzen 1-16 bestudeerd. Daarin worden de stad ...
frissewateren.nl
Jesaja 29:9-16

Het profetische antwoord

Maar Hij antwoordde hun (…) Markus 7:6 Markus 7:1-13 Jesaja 29:9-16 Het profetische antwoord Het raakt mij altijd weer te ontdekken dat Jezus ons doorheeft. Jezus gaat in Zijn antwoord in op de afwijzende houding die uit de vraag van de verzameling...
herzienestatenvertaling.nl
Jesaja 29

Ga met open ogen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen! (Matteus 20,29-34)

Soms zien blinden meer dan zienden. Inzicht is ook een vorm van zien. Echt inzicht heeft volgens de Bijbel te maken met een goede kijk op wie Jezus is. Twee blinden wijzen ons de weg. Laat je meenemen.
keesdouwesmit.nl
Jesaja 29

Jezus ontdekt mensen aan hun hartkwaal en helpt hen daar van af. (Marcus 7,15)

Van eten kun je ziek worden, maar van eten kun je geen slecht mens worden. Van eten kun je gezond of sterker worden, maar van eten kun je geen goed mens worden. Gezond en koosjer eten is goed voor je leven. Maar wie maakt ons goed en geeft ons eeuwig leve
keesdouwesmit.nl
Jesaja 29

Wat is zuivere godsdienst? (Jeremia 7,1-15)

Wat is zuivere godsdienst? Veel mensen claimen dat zij een zuivere godsdienst hebben. Of de zuivere godsdienst bij uitstek. Maar wat zijn de gevolgen ervan als je dat zegt? Wordt de wereld daar beter van? Of maken we elkaar daarmee af? Jezus combineert zu
keesdouwesmit.nl
Jesaja 29:19

Purim: dagen van maaltijden en blijdschap

Gisteren lazen we over koningin Esther en haar bezoek aan koning Ahasveros. Vandaag laten we ons verder meenemen in het verhaal van Esther en het Joodse volk en vieren we het Purimfeest mee! Het feest met dagen van maaltijden en blijdschap. Een feest om d
zijlacht.nl
Jesaja 29

De betekenis van de doop – Bijbels Panorama

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo o
bijbelspanorama.nl
Jesaja 29:14

Jozef en zijn broeders

Genesis beschrijft de geschiedenis van Abraham; de vader van het Joodse volk en de aartsvader van alle ware gelovigen. Toch zijn de meeste hoofdstukken van Genesis niet aan Abraham, maar aan Jozef gewijd.
israelendebijbel.nl
Jesaja 29

Profetische Gebeurtenissen : Frisse Wateren

Een overzicht van de profetische gebeurtenissen De Grote Verdrukking: Het begint met het werpen van satan uit de hemel (Openb. 12:9), duurt drie en ...
frissewateren.nl
Jesaja 29:19

I’m a girl – Ik ben een meisje : Frisse Wateren

Jesaja 3 (HSV): 16. Verder zegt de HEERE: Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, met de ogen lonken, met kleine ...
frissewateren.nl
Jesaja 29:18

Christenen en ziekten : Frisse Wateren

Steeds weer hoort men stemmen, die beweren, dat christenen niet ziek behoeven te zijn. Er wordt gezegd: “Als u slechts genoeg geloof hebt, kunt u allen ...
frissewateren.nl
Jesaja 29:13

1 Koningen 13 Een merkwaardige geschiedenis

1 Koningen 13 vertelt ons niet alleen over een dieptepunt in Israëls geschiedenis, maar ook over de toekomst als de HEERE Zijn volk zal herstellen en orde op zaken zal stellen.
israelendebijbel.nl
Jesaja 29:18

Schapen zonder Herder

In deze studie volgen we de boeiende lijn die we in de Bijbel over ‘schapen’ tegenkomen.
israelendebijbel.nl
Jesaja 29:18

Obadja

OBADJA R.Been Sr. Zoals de meeste profeten ziet ook Obadja dat, wat reeds gebeurd was, als een beeld, als een voorspel van gebeurtenissen in de eindtijd. Zowel Amos als Obadja spraken over het oordeel van Edom. Amos voorspelde...
bijbelarchief.nl
Jesaja 29

Tijden en gelegenheden – Bijbels Panorama

Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. 1 Thessalonicenzen 5 : 1
bijbelspanorama.nl