Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Jeremia 17:5

Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER.
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Psalmen 146:3

Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Jakobus 4:14

U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Psalmen 8:4

(8:5) wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Psalmen 144:3

HEER, wat is de mens dat u om hem geeft, de sterveling dat u aan hem denkt?
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Job 27:3

Zolang het leven in mij ademt, zolang Gods geest mij nog doortrekt,
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Job 7:15

Liever zou ik gewurgd worden en sterven dan in dit lichaam blijven.
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Jesaja 40:15

In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden weegt hij als zandkorrels.
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Genesis 7:22

Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood.
Gerelateerd aan Jesaja 2:22

Psalmen 62:9

(62:10) Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, niets dan een leugen de mensenkinderen, in de weegschaal gaan zij omhoog, samen zijn zij lichter dan lucht.