Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Gerelateerd aan Jesaja 19:12

1 Korinthe 1:20

Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Jesaja 41:22

Kom ermee voor den dag en vertel ons wat er gebeuren zal. Vertel ons over wat vroeger is gebeurd, zodat wij de afloop nu al kennen. Licht ons in over wat komen gaat,
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Jeremia 2:28

Waar zijn dan je goden, die jullie zelf gemaakt hebben? Die moeten je maar redden uit je nood. Je hebt toch, Juda, evenveel goden als steden?
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Jesaja 44:7

Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik de mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat.
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Job 11:6

om de geheimen van zijn wijsheid te onthullen- want ondoorgrondelijk zijn zijn werken-, dan zou je weten: God rekent je niet al je zonden aan.
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Jesaja 47:10

Zelfverzekerd in je slechtheid dacht je: Er is niemand die me ziet. Je wijsheid en je kennis hebben je misleid, je dacht: Ik, en ik alleen!
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Jesaja 40:13

Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven?
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Romeinen 11:33

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Romeinen 9:17

Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: 'Ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.'
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Jesaja 5:21

Wee degenen die wijs zijn in eigen ogen, die naar eigen oordeel verstandig zijn.
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Richteren 9:38

Toen zei Zebul tegen hem: 'U moest toch zo nodig zeggen: "Wie is die Abimelech eigenlijk, dat wij aan hem onderworpen zouden zijn?" Hier is het leger waarover u zo laatdunkend hebt gesproken. Vooruit, bind nu de strijd maar met hem aan!'
Gerelateerd aan Jesaja 19:12

Jesaja 14:24

De HEER van de hemelse machten heeft gezworen: ‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald, het zal gebeuren zoals ik heb besloten.