Artikelen over Jesaja 11:2

Jesaja 11:2

Woede is een slechte raadgever - NL.Jesus.net

Woede of boosheid is een emotie die zo sterk kan zijn dat het ons 'blind en doof' maakt. Daardoor kunnen we niet langer goede beslissingen nemen. Woede is dan ook een slechte raadgever. Een goede raadgever vinden we in de Bijbel.
nl.jesus.net
Jesaja 11:2

De vreze des HEEREN

De woorden vrees of angst hebben in zichzelf geen positieve klank. Ieder mens krijgt er in zijn leven wel mee te maken. De Bijbel kent ook een heel ander aspect van dit woord. Waar het juist een positieve, een gunstige klank heeft. Dat is in de uitdrukkin
israelendebijbel.nl
Jesaja 11:2

De Gouden Menora

De menora tegenover de Klaagmuur is gemaakt door het Tempel Instituut, een Joodse organisatie die zichzelf als doel heeft gesteld om de tempel te herbouwen.
israelendebijbel.nl
Jesaja 11:2

Gewapende christenen (3) : Frisse Wateren

Om de vijand te kunnen weerstaan en om stand te kunnen houden, hebben we een wapenuitrusting nodig. Dan komen we goed beslagen ten ijs. De vijand wil ...
frissewateren.nl
Jesaja 11:2

Godsvrucht : Frisse Wateren

Wie wil in zijn leven niet graag alles “goed” doen? Wie wil niet steeds de bewaring van God ervaren? En wie wil niet dat God zijn leven als Christen ...
frissewateren.nl
Jesaja 11:2

De Messias in het Oude Testament

De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’.
israelendebijbel.nl
Jesaja 11:2

Inpluggen bij Jezus

Afgelopen week mocht ik aanwezig zijn bij een slotavond van de Bijbelschool waar de dochter van mijn man een jaar lang heeft mogen ontdekken, groeien en bloeien in de naam van Jezus. De docenten kregen een trui van de leerlingen met een uitspraak die deze
zijlacht.nl
Jesaja 11:2

Overdenking van Nehemia (7) : Frisse Wateren

De mest- of aspoort spreekt van de plaats, waar de Zoon des mensen verhoogd moest worden, waar het oordeel van God de Heer Jezus als Zoon des mensen ...
frissewateren.nl
Jesaja 11:2

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel I – Honderd bijbelstudies

Inleiding Dit is deel I van een serie van drie Bijbelstudies over de Bijbelse basis van de leer over het duizendjarig vrederijk. Helaas geloven niet alle...
honderdbijbelstudies.nl
Jesaja 11:2

De Wederkomst van Christus 1 – Honderd bijbelstudies

Inleiding “en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30) “Zie, Hij komt...
honderdbijbelstudies.nl
Jesaja 11:2

De zeven gemeenten in het boek Openbaring

Het Openbaring is gericht aan de zeven gemeenten, zoals vermeld in hoofdstuk 1:4.
israelendebijbel.nl