Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Mattheüs 5:34

En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God,
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Handelingen 7:48

Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt:
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Handelingen 17:24

De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

1 Koningen 8:27

Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Johannes 4:20

Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Psalmen 132:7

Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan zijn voeten.
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

2 Samuel 7:5

'Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: "Dit zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen?
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Psalmen 11:4

De HEER in zijn heilig paleis, de HEER op zijn troon in de hemel, met aandacht beziet hij en fronsend keurt hij de mensen op aarde.
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Jeremia 7:4

Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER ! De tempel van de HEER ! De tempel van de HEER !”
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

1 Kronieken 28:2

Koning David ging staan en zei: 'Mijn broeders, mijn volk, hoor mij aan. Ik had graag zelf een tempel gebouwd waarin de ark van het verbond met de HEER, de voetenbank van onze God, een rustplaats zou vinden. Ik was al met de voorbereidingen begonnen,
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Mattheüs 23:21

En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont.
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

2 Kronieken 6:18

Zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Psalmen 99:9

Breng hulde aan de HEER, onze God, en buig u neer voor zijn heilige berg. Heilig is de HEER, onze God.
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Maleachi 1:11

Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat staat mijn naam bij alle volken in aanzien, overal brengt men mij reukoffers en reine offergaven. Mijn naam staat bij alle volken in aanzien-zegt de HEER van de hemelse machten-,
Gerelateerd aan Jesaja 66:1

Mattheüs 24:2

Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’