Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Spreuken 17:15

Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige beschuldigt, beiden zijn de HEER een gruwel.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

2 Timotheüs 3:1

Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Lukas 16:15

Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Maleachi 2:17

Met jullie gepraat vallen jullie de HEER lastig, en dan vragen jullie: 'Hoezo vallen wij hem lastig?' Door te zeggen: 'Iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de HEER, zulke mensen bevallen hem.' Of: 'Waar is nu de God die rechtspreekt?'
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Mattheüs 6:22

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Job 17:12

Zij maken van de nacht de dag, zeggen dat het licht is waar het donker heerst.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Lukas 11:34

Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Amos 5:7

Want jullie veranderen het recht in alsem en vertrappen de gerechtigheid.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

2 Petrus 2:18

want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

2 Petrus 2:1

Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang.
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Mattheüs 15:3

Hij gaf hun ten antwoord: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden?
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Mattheüs 23:16

Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: “Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.”
Gerelateerd aan Jesaja 5:20

Maleachi 3:15

We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!'