Jesaja 43:7

NBV

7allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.

SV

7Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb.

KJV

7Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.