Jesaja 42:9

NBV

9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.

SV

9Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen.

KJV

9Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: before they spring forth I tell you of them.