Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Romeinen 11:8

zoals ook geschreven staat: 'God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag.'
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Jesaja 44:18

Ze begrijpen het niet, ze beseffen het niet; blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niets zien en het hun aan inzicht schort.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

2 Thessalonicensen 2:9

De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Psalmen 69:23

(69:24) Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, beroof hun lendenen van alle kracht.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Jesaja 6:9

Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.”
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Jesaja 30:10

Tegen de zieners zeggen zij: ‘Voor ons geen visioenen!’ en tegen de schouwers: ‘Schouw niet naar waarheid. Spreek leugens tegen ons en valse profetieën.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Micha 3:6

Voor jullie zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder voorspellingen. Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag veranderen in duisternis.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Handelingen 28:26

“Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

1 Samuel 9:9

(Vroeger zei men in Israël wanneer men God om raad wilde vragen: 'Kom, laten we naar de ziener gaan, 'want wat nu een profeet heet, werd vroeger een ziener genoemd.)
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Ezechiel 14:9

Als de profeet zich tot een antwoord laat verleiden zal dat zijn omdat ik, de HEER, hem daartoe heb verleid. Ik zal hem straffen en hem vernietigen; hij zal geen deel meer uitmaken van mijn volk Israël.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Amos 7:12

Daarna zei hij tegen Amos: 'Ziener, verdwijn! Ga naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar profeteren.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

2 Korinthe 4:4

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Jeremia 26:8

Nadat hij tegen hen gezegd had wat de HEER hem had opgedragen, grepen ze hem vast. ‘Sterven moet jij!’ riepen ze.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

1 Samuel 26:12

David nam de speer en de waterkruik mee die bij Sauls hoofdeind stonden, en zo verlieten ze het kamp. Niemand had iets gezien, niemand had iets gemerkt, niemand was wakker geworden. Ze lagen allemaal vast te slapen, want de HEER had hen in een diepe slaap gedompeld.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Jesaja 3:2

van krijgsheld en soldaat, rechter en profeet, waarzegger en oudste,
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Jesaja 29:14

daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden. De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten, het verstand van verstandigen houdt zich verborgen.
Gerelateerd aan Jesaja 29:10

Micha 3:1

En ik zei: Hoor toch, leiders van Jakob, hoor, heersers van het volk van Israël! Jullie moeten het recht toch kennen?