Artikelen over Jesaja 29:10

Jesaja 29:10

Jesaja 29:1-16 (1) : Frisse Wateren

Ongeloof en oordelen Indeling van Jesaja’s profetie Jesaja’s profetie valt uiteen in twee omvangrijke profetische gedeelten en een kleiner ...
frissewateren.nl
Jesaja 29:10

Het profetische antwoord

Maar Hij antwoordde hun (…) Markus 7:6 Markus 7:1-13 Jesaja 29:9-16 Het profetische antwoord Het raakt mij altijd weer te ontdekken dat Jezus ons doorheeft. Jezus gaat in Zijn antwoord in op de afwijzende houding die uit de vraag van de verzameling...
herzienestatenvertaling.nl
Jesaja 29:10

Lezers schrijven: Het eeuwige evangelie : Frisse Wateren

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan ...
frissewateren.nl