Gerelateerd aan Jesaja 25:4-5

Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Zefanja 3:12

Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Mattheüs 7:25

Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 32:2

zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 49:25

Toch zegt de HEER: Gevangenen worden de strijder ontnomen, de tiran zal zijn buit verliezen. Wie een geding voert tegen jou zal ik in een geding bestrijden, en ikzelf zal je kinderen redden.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 4:5

dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken,
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 66:2

Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt, zo is dit alles ontstaan-spreekt de HEER. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jakobus 2:5

Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Psalmen 107:41

de armen behoedt hij voor slavernij, hun families maakt hij talrijk als kudden.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 14:32

Welk antwoord krijgen de gezanten van dat volk? Dat de HEER Sion heeft gegrondvest als een toevlucht voor de armen van zijn volk.’
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 37:36

Toen trok een engel van de HEER ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs honderdvijfentachtigduizend man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Job 5:15

Maar de armen redt hij van de gesel van hun tong, hij redt hen uit de greep van de sterken.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Psalmen 12:5

(12:6) Zwakken en armen zuchten onder het geweld-' Om hen sta ik op, 'zegt de HEER, 'ik breng de redding die zij verlangen.'
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 33:16

hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 29:5

Maar dan opeens, in een oogwenk, worden de barbaarse horden tot fijn stof, de horden der geweldenaars tot dwarrelend kaf.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 17:10

Want je bent de God van je redding vergeten, de rots waarop je steunde, heb je veronachtzaamd. Je hebt fraaie tuinen aangelegd en stekken geplant voor vreemde goden.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Psalmen 35:10

Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: 'HEER, wie is aan u gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters.'
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Psalmen 72:13

Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 33:2

O HEER, wees ons genadig, op u vestigen wij onze hoop. Wees ons tot steun, iedere dag opnieuw, red ons in tijden van nood.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Psalmen 72:4

Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.
Gerelateerd aan Jesaja 25:4

Jesaja 27:5

tenzij men mijn bescherming zoekt en vrede met mij sluit, ja, vrede sluit met mij.
1
2
3
Volgende