Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Romeinen 9:29

En zoals Jesaja al heeft gezegd: 'Had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.'
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Jesaja 37:31

De Judeeërs die ontkomen en het overleven, zullen wortel schieten en vrucht dragen,
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Genesis 19:24

Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Klaagliederen 3:22

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Jesaja 37:4

Maar misschien slaat de HEER, uw God, acht op wat de rabsake gezegd heeft, die door zijn heer, de koning van Assyrië, hierheen is gestuurd om de levende God te honen, en misschien zal hij die belediging vergelden. Bid daarom voor degenen van ons volk die er nog over zijn.”’
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Jesaja 24:13

Het zal de aarde en al haar volken vergaan als bij het leegschudden van een olijfboom, als bij het nalezen van een wijngaard.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Genesis 18:32

Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

1 Koningen 19:18

Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.'
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Mattheüs 7:14

Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Jesaja 10:20

Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het deel van Jakobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de HEER, de Heilige van Israël.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Genesis 18:26

De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Joel 2:32

(3:5) Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Klaagliederen 4:6

De wandaden van mijn volk zijn groter dan de zonden van Sodom, dat in een oogwenk werd weggevaagd, zonder dat een hand het beroerde.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Lukas 17:29

maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Jesaja 17:6

slechts een laatste rest blijft er over, zoals bij het oogsten van olijven: twee, drie rijpe vruchten boven in de top, vier, vijf nog aan de takken van de boom- spreekt de HEER, de God van Israël.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Deuteronomium 29:23

(29:22) heel de bodem door zwavel en zout vergiftigd, zodat zaaien geen zin meer heeft en er helemaal niets meer wil groeien, net zoals toen de HEER in zijn grote woede Sodom en Gomorra, Adma en Seboïm weggevaagd had-,
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Romeinen 9:27

En Jesaja roept over Israël uit: 'Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Zacharia 13:8

In heel het land-spreekt de HEER van de hemelse machten-zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen; slechts een derde deel zal worden gespaard.
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Romeinen 11:4

Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? 'Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die hebben niet voor Baäl geknield.'
Gerelateerd aan Jesaja 1:9

Jesaja 6:13

En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’
1
2
Volgende