Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Jesaja 57:16

Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft.
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Jeremia 37:17

Op een dag liet koning Sedekia hem in het geheim naar zijn paleis brengen. Hij vroeg: ‘Heeft de HEER gesproken?’ ‘Ja, ‘antwoordde Jeremia, ‘u zult worden uitgeleverd aan de koning van Babylonië.’
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Jeremia 38:1

Sefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon van Paschur, Juchal, de zoon van Selemja, en Paschur, de zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia de mensen bleef toespreken:
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Zacharia 12:1

Profetie. De woorden van de HEER over Israël. Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven:
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Numeri 16:22

Hierop wierpen ze zich ter aarde en zeiden: 'God, u die al wat leeft de levensadem schenkt, als ‚‚n mens zondigt, laat u uw toorn dan op het hele volk neerkomen?'
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Jeremia 34:20

lever ik uit aan hun vijanden, die hun naar het leven staan. Hun lijken zullen ten prooi vallen aan roofvogels en wilde dieren.
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Numeri 27:16

'Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Johannes 3:2

Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi, ‘zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Jesaja 42:5

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren:
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Prediker 12:7

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.
Gerelateerd aan Jeremia 38:16

Hebreeën 12:9

Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?