Jeremia 32:38-39

SV

38Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.
39En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen.

KJV

38And they shall be my people, and I will be their God:
39And I will give them one heart, and one way, that they may fear me for ever, for the good of them, and of their children after them:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.