Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 6:24

‘Wij horen van hun komst, onze handen beginnen te trillen. Angst en paniek overweldigen ons, zoals weeën een barende vrouw.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 4:30

Jij, Juda, bent tot ondergang gedoemd, wat wil je nu nog doen? Al ga je gekleed in scharlaken, al ben je met goud getooid, al maak je je ogen op, tevergeefs maak je je mooi. Je wordt door je minnaars verworpen, ze staan je naar het leven.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 22:6

Dit zegt de HEER tegen het paleis van de koning van Juda: Ik zie in jou de bossen van Gilead, de toppen van de Libanon. Maar ik maak je tot een woestijn, tot een uitgestorven stad.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 21:13

Jeruzalem, ik zal je straffen-spreekt de HEER -,jij die in een vallei gelegen bent, op geëffende rotsen gebouwd. Je inwoners denken: Wie zou ons kunnen aanvallen, wie zou onze huizen kunnen binnendringen?
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Obadja 1:4

Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer- spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Hosea 5:15

Ik ga terug naar de plaats waar ik woon, totdat ze voor hun daden geboet hebben en mij weer gaan zoeken. Door de nood gedreven zullen ze weer naar mij vragen.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Hosea 7:14

Ze roepen niet eerlijk en oprecht tot mij, maar liggen te jammeren op hun bed. Ze kerven hun lichaam voor hun goden, smekend om koren en wijn, en zo keren ze zich tegen mij.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Habakuk 2:9

'Wee hem die woekerwinsten maakt ten bate van zijn huis, zijn nest in de hoogte bouwt, om zo uit de greep van het onheil te blijven.'
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 3:21

Een stem klinkt over de kale heuvels: Israël smeekt en weent. Het is een verdorven weg gegaan, is de HEER, zijn God, vergeten.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 30:5

‘Dit zegt de HEER: Ik hoor geschreeuw van ontzetting, kreten van angst en paniek.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Zacharia 11:1

Open je poorten, Libanon! Vuur zal je ceders verteren.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 49:16

Door je hoogmoed heb je je laten verleiden, door je ongenaakbaarheid. Hoog woon je, hoog in de rotskloven, de hoogste bergtoppen houd je bezet. Maar al bouw je als een adelaar een hooggelegen nest, dan nog haal ik je neer-spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Numeri 24:21

Toen zag hij de Kenieten en hief hij deze orakelspreuk aan: 'Vast staat uw woning, Kaïn, op een rots is uw nest gebouwd.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Amos 9:2

Al kruipen ze de onderwereld in, ik breng ze naar boven; al klimmen ze de hemel in, ik haal ze naar beneden.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 48:28

Ontvlucht de steden, inwoners van Moab. Houd je schuil in grotten, nestel je als duiven in de rotswanden.
Gerelateerd aan Jeremia 22:23

Jeremia 50:4

In die dagen, in die tijd, keert het volk van Israël terug, samen met het volk van Juda- spreekt de HEER. In tranen zullen ze op weg gaan om de HEER, hun God, te zoeken.