Jeremia 20:15

NBV

15Vervloekt is de man die mijn vader het goede nieuws bracht, en riep: “U hebt een kind, een jongen!”

SV

15Vervloekt zij de man, die mijn vader geboodschapt heeft, zeggende: U is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks!

KJV

15Cursed be the man who brought tidings to my father, saying, A man child is born unto thee; making him very glad.