Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jeremia 10:24

Straf mij, HEER, maar doe het rechtvaardig, niet uit woede, vaag mij niet weg.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jeremia 1:19

Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je ter zijde staan en je redden-spreekt de HEER.’
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jeremia 1:8

Wees voor niemand bang, want ik zal je ter zijde staan en je redden-spreekt de HEER.’
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jeremia 4:27

Want dit zegt de HEER: ‘Heel het land wordt een woestenij, maar vernietigen zal ik het niet.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jesaja 8:10

Smeed een plan-het zal verijdeld worden; sluit een verbond-het zal nergens toe leiden. Want God is met ons.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

2 Timotheüs 4:17

Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Mattheüs 28:20

en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jeremia 5:18

Maar als het zover is, zal ik ze toch niet vernietigen-spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

2 Timotheüs 4:22

De Heer zij met je. Genade zij met jullie.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jeremia 15:20

Ik maak jou voor dit volk tot een bronzen vestingmuur. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen, want ik zal je ter zijde staan om je te beschermen en te redden- spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jeremia 5:10

Bestorm de wijnterrassen, vertrap ze, maar vernietig ze niet helemaal. Ruk de ranken af, ze behoren de HEER niet toe.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Psalmen 6:1

Voor de koorleider. Bij snarenspel, op de wijs van De achtste. Een psalm van David. (6:2) HEER, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Romeinen 9:27

En Jesaja roept over Israël uit: 'Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Ezechiel 11:13

Terwijl ik nog aan het profeteren was stierf Pelatja, de zoon van Benaja. Ik wierp me voorover en schreeuwde: 'Ach HEER, mijn God, gaat u nu ook de rest van het volk nog vernietigen?'
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Mattheüs 1:23

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, ‘wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Handelingen 18:10

Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij toe.’
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Amos 9:8

De ogen van God, de HEER, zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Ik zal het van de aardbodem wegvagen, maar ik zal niet het hele volk van Jakob vernietigen-spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jeremia 46:27

Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, heb geen angst, Israël. Ik zal je uit dat verre land bevrijden, uit de ballingschap voer ik je nageslacht naar huis terug. Het volk van Jakob keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat het nog wordt opgeschrikt.
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Jesaja 27:7

Heeft de HEER Israël geslagen zoals hij hen slaat die Israël sloegen? Of heeft hij het gedood zoals hij doodt wie Israël doodden?
Gerelateerd aan Jeremia 30:11

Romeinen 11:5

Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft.
1
2
Volgende