Artikelen over Jeremia 1:5

Jeremia 1:5

Is afdrijving moord? : Frisse Wateren

Een professor vroeg aan zijn studenten die voor medicijnen studeerden, wat men in het volgende geval doen moest: Vader heeft syfilis1, moeder TBC. Ze ...
frissewateren.nl
Jeremia 1:5

Aan alle jongeren (en alle anderen)! - Zij Lacht

Jong. We zijn het of we zijn het geweest. God vindt jongeren belangrijk en richt zich daarom ook juist speciaal op hen! In de Bijbel waren er verschillende jongeren die helpers van God waren, zoals Jeremia en Timoteüs. Maar God keek niet naar hun leeftijd
zijlacht.nl
Jeremia 1:5

De brief van Jeremia aan de ballingen (Jeremia 29)

In de tijd van Jeremia waren er veel valse profeten die Gods oordeel over Israël verzwegen en het volk deden geloven dat er geen bekering nodig was. Vandaag zijn er veel christenen die wel spreken over Gods beloften van herstel, maar zwijgen over de moeil
israelendebijbel.nl
Jeremia 1:5

Gij doorgrondt en kent mij (4) : Frisse Wateren

Psalm 139 vers 7-16 DEEL 2 SLOT “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven” (vs. 13). Daarmee komen we tot de ...
frissewateren.nl
Jeremia 1:5

Jeremia (1) : Frisse Wateren

Achtergrond, roeping en boodschap Jeremia leefde in een “donkere” tijd: de tijd van de val van de Joodse koninkrijk. Tien stammen werden lang ...
frissewateren.nl
Jeremia 1:5

Het leven van Jeremia

Over het bewogen leven van Jeremia is meer bekend dan over welke Bijbelse profeet dan ook. Het boek dat zijn naam draagt vertoont opvallend veel biografische notities en de profeet komt dikwijls openlijk uit voor zijn eigen gevoelens in worstelingen met v
israelendebijbel.nl