Artikelen over Jakobus 5:13-18

Jakobus 5:13-18

De theologie van Rome (3) : Frisse Wateren

Afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk was in haar geschiedenis (en is nu nog) rijkelijk aanwezig. Wel zie je dat deze menselijke organisatie in onze ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:13-18

Gebed en voorbede

Laar hij bidden. (…) Laat hij lofzingen. Jakobus 5:13 Jakobus 5:13-20 Gebed en voorbede Gebed en voorbede zijn belangrijk in dagen van verdrukking en ziekte. Juist in dagen van ziekte is meeleven heel belangrijk. De zieke roept de dominee of een...
herzienestatenvertaling.nl
Jakobus 5:13-18

Noach wandelde met God : Frisse Wateren

Noach wandelde met God (Genesis 6:9). Dit vers is bepalend voor zijn hele levenswandel (2 Petrus 2:5). Noach bekommerde zich niet om het geklets van de ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16

Kolosse 4 vers 12 : Frisse Wateren

U groet ook Epafras, die [één] van u is, een slaaf van Christus <Jezus>, die altijd voor u strijdt in de gebeden …. Een man of vrouw van ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16

God zorgt voor je geliefden! - NL.Jesus.net

Als onze geliefden moeten lijden, willen we dichtbij ze zijn om ze te troosten, hun pijn te verminderen en ze te helpen. Helaas, vanwege veel redenen, is dit niet altijd mogelijk. Wat moeten we dan doen?
nl.jesus.net
Jakobus 5:14-18

Christenen en wondergenezingen (1) : Frisse Wateren

God heeft wonderen gedaan en Hij doet ook vandaag wonderen. Hij is in staat dingen te bewerken, die wij met natuurwetten niet verklaren kunnen. Dat is ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:13-18

Genezing en vergeving (1) : Frisse Wateren

Dit onderwerp is ook vandaag nog erg actueel. Begrijpelijk, want u en ik hebben ongetwijfeld op een of andere wijze te maken met ziekte. Ook als je ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16

Vergeving alleen bij belijdenis? : Frisse Wateren

Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan (Spr. 19:11). Als wij onze zonden ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16

Vergeven kunnen : Frisse Wateren

Om zonden te belijden is al moeilijk genoeg. Maar zonden te vergeven is soms nog moeilijker. We hebben daarbij een groot Voorbeeld en een belangrijke ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17-18

Ontmoediging in de dienst : Frisse Wateren

1 Koningen 17-19 Als we in Gods Woord naar een voorbeeld van ontmoediging zoeken, dan komt ons vooral Elia onder de bremstruik voor de geest. Maar ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Generatiekloof …? : Frisse Wateren

Helaas is ook onder ons Christenen de verhouding tussen ouderen en jongeren vaak belast of verstoord. Daartegen vermeldt de Bijbel bemoedigend vele ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16

Vier verschillende klassen : Frisse Wateren

In de omgang van mensen onder elkaar - ook van gelovigen - kan men verschillende houdingen waarnemen. Wij willen ze eens kort aan de hand van enige ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:14-16

Gaven van de Geest of dweperij? (5) : Frisse Wateren

In verband met ons onderwerp vertel ik - redacteur Frisse Wateren - u graag in vogelvlucht het volgende wonder. Verblijd met de geboorte van ons eerste ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16

Vergeving (3) : Frisse Wateren

Deel 3 Het spijt mij “Mijn verontschuldiging” schijnt het woord het zijn, dat het moeilijkst over de lippen komt”. Ieder weet uit ervaring, hoe ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16

490-maal vergeven : Frisse Wateren

Online sinds 04.04.2017* Mattheüs 18 vers 21-22: Toen kwam Petrus bij Hem en zei tot Hem: Heer, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:13

Muziek – Geschenk of gevaar? (1) : Frisse Wateren

Muziek omgeeft ons aan alle kanten. Bij velen begint het dagelijks in alle vroegte: De radiowekker beëindigt de nacht met luid gerinkel. Dan de sterio, ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Elia – Een profeet van de Heere (1) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Als wij in onze donkere dagen over het pad van Elia nadenken, ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16-18

De Gouden kandelaar (7) : Frisse Wateren

Het persoonlijk gebed is de adem van de ziel en zet de hemel in beweging en ontsluit de schatten van de hemel. Een dag doorgebracht in gebed is geen ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:14-15

De gemeente van God (10) : Frisse Wateren

X Deel II (vervolg). 4) De wandel van de gemeente De verbondenheid met alle kinderen van God Het leven van de gemeente is niet tot de bijeenkomsten ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:16

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (20) : Frisse Wateren

Met volharding bidden “… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12). “Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste ...
frissewateren.nl
1
2
3
Volgende