Jakobus 4:7-8

NBV

7Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
8Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

SV

7Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.
8Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!

KJV

7Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
8Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.