Open de Bijbel

Jakobus 4:7
NBV 7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version