Open de Bijbel

Jakobus 2:21
NBV 21 Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version