Open de Bijbel

Jakobus 2:15
NBV 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version