Open de Bijbel

Jakobus 1:3
NBV 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version