Jakobus 1:23-24

NBV

23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:
24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.

SV

23Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel;
24Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was.

KJV

23For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass:
24For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was.