Jakobus 1:2-3

NBV

2Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.
3Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

SV

2Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
3Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.

KJV

2My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;
3Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.