Open de Bijbel

Jakobus 1:2
NBV 2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version