Open de Bijbel

Jakobus 1:1
NBV1 Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version