Jakobus 5:19

SV

19Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert,

KJV

19Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.