Jakobus 5:8-9

NBV

8Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.
9Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.

SV

8Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.
9Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de deur.

KJV

8Be ye also patient; stablish your hearts: for the coming of the Lord draweth nigh.
9Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned: behold, the judge standeth before the door.