Gerelateerd aan Jakobus 5:17

Gerelateerd aan Jakobus 5:17

1 Koningen 17:1

De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: 'Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.'
Gerelateerd aan Jakobus 5:17

Handelingen 14:15

‘Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft.
Gerelateerd aan Jakobus 5:17

1 Koningen 18:1

Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de woorden: 'Ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.'
Gerelateerd aan Jakobus 5:17

Lukas 4:25

Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël.
Gerelateerd aan Jakobus 5:17

Openbaring 11:6

Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen.
Gerelateerd aan Jakobus 5:17

Romeinen 11:2

God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt?
Gerelateerd aan Jakobus 5:17

Handelingen 10:26

Maar Petrus hielp hem overeind en zei: ‘Sta op. Ik ben ook maar een mens.’