Artikelen over Jakobus 5:17

Jakobus 5:17

Generatiekloof …? : Frisse Wateren

Helaas is ook onder ons Christenen de verhouding tussen ouderen en jongeren vaak belast of verstoord. Daartegen vermeldt de Bijbel bemoedigend vele ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

De theologie van Rome (3) : Frisse Wateren

Afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk was in haar geschiedenis (en is nu nog) rijkelijk aanwezig. Wel zie je dat deze menselijke organisatie in onze ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Gebed en voorbede

Laar hij bidden. (…) Laat hij lofzingen. Jakobus 5:13 Jakobus 5:13-20 Gebed en voorbede Gebed en voorbede zijn belangrijk in dagen van verdrukking en ziekte. Juist in dagen van ziekte is meeleven heel belangrijk. De zieke roept de dominee of een...
herzienestatenvertaling.nl
Jakobus 5:17

Elia – Een profeet van de Heere (1) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Als wij in onze donkere dagen over het pad van Elia nadenken, ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Ontmoediging in de dienst : Frisse Wateren

1 Koningen 17-19 Als we in Gods Woord naar een voorbeeld van ontmoediging zoeken, dan komt ons vooral Elia onder de bremstruik voor de geest. Maar ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Noach wandelde met God : Frisse Wateren

Noach wandelde met God (Genesis 6:9). Dit vers is bepalend voor zijn hele levenswandel (2 Petrus 2:5). Noach bekommerde zich niet om het geklets van de ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Oordeel en genade op de Karmel

In het Jodendom staat Elia in hoog aanzien. Niet verwonderlijk, want volgens Maleachi is hij immers de voorloper van de Messias...
israelendebijbel.nl
Jakobus 5:17

Elia – Een profeet van de Heere (9) : Frisse Wateren

Aházia - de boodschap van de dood Lezen: 2 Koningen 1 De openlijke dienst van Elia was met een boodschap van oordeel aan koning Achab begonnen, ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Christenen en wondergenezingen (1) : Frisse Wateren

God heeft wonderen gedaan en Hij doet ook vandaag wonderen. Hij is in staat dingen te bewerken, die wij met natuurwetten niet verklaren kunnen. Dat is ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan

We lezen in Mattheüs 11:12: “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het”. Wat wordt hiermee bedoeld?
israelendebijbel.nl
Jakobus 5:17

Genezing en vergeving (1) : Frisse Wateren

Dit onderwerp is ook vandaag nog erg actueel. Begrijpelijk, want u en ik hebben ongetwijfeld op een of andere wijze te maken met ziekte. Ook als je ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

Wonderen van de Bijbel : Frisse Wateren

Onderstaand intervieuw kan ons helpen om iets meer eerbied te krijgen voor de grote God waarin Werner Gitt gelooft. Ja, dat ik nu een kind van God ben ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

De Gouden kandelaar (7) : Frisse Wateren

Het persoonlijk gebed is de adem van de ziel en zet de hemel in beweging en ontsluit de schatten van de hemel. Een dag doorgebracht in gebed is geen ...
frissewateren.nl
Jakobus 5:17

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (6 – slot) : Frisse Wateren

Deel 3 Hoofdstuk vijf Het kruis brengt overwinning Lijkt alles wat we gezegd hebben je nogal mistroostig? De boodschap van het kruis heeft ook een ...
frissewateren.nl